مشاور املاک امیران

ویژه های املاک امیران
ویژه های املاک امیران را می توانید از این بخش دنبال کنید

عنوان 85متری گل ارا

مکان گلستان , گرگان , گلارا
قیمت ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۶۸
200متری بازرگانی
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 200متری بازرگانی

مکان گلستان , گرگان , تابلو
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۶۱

عنوان 103متری بلوار حسام

مکان گلستان , گرگان , بلوارحسام
قیمت ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۳۴

عنوان 61متری اموزشگاه جنگل

مکان گلستان , گرگان , اموزشگاه جنگل
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۶۱ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۶۰

عنوان 222متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۲۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۰۱

عنوان 210متری افسران

مکان گلستان , گرگان , افسران
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۰۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۷۰

عنوان 30متری تابلو

مکان گلستان , گرگان , تابلو
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۶۷

عنوان 60متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۴۶
330متری پارادایز
زمان ۲ ماه پیش

عنوان 330متری پارادایز

مکان گلستان , گرگان , پارادایز
قیمت ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۸۸

عنوان 100متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۷۱

عنوان 100متری رسالت

مکان گلستان , گرگان , بلوار رسالت
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۱۸

عنوان 1500متری علی اباد

مکان گلستان , علی اباد , علی اباد
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۰۸

عنوان 220متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۱۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۹۸۱

عنوان 110 متری صیاد شیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۹۴۶

عنوان 170متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۹۳۱

عنوان 80متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۸۵۶

عنوان 21هزار متری مسکونی نوکنده

مکان گلستان , بندرگز , بندرگز
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۱۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۳۸

عنوان 100 متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۱۷۲

عنوان 96متری استرابادی تک واحدی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۹۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۹۴۶

عنوان 150متری عدالت88

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۷۰۳
جدیدترین املاک امیران
آخرین املاک ثبت شده در املاک امیران را در این بخش دنبال کنید
155 متری ناهارخوران
زمان ۱۳ ساعت پیش

عنوان 155 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۲

عنوان 80متری کوی بازرگانی

مکان گلستان , گرگان , کوی بازرگانی
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۵

عنوان 140متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۴

عنوان 155متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۳

عنوان 100متری ویلاشهر

مکان گلستان , گرگان , ویلاشهر
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۵۰۶

عنوان 178متری سروش

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۷۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۷۸

عنوان 100 - 150 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۷۸۸

عنوان 150متری جام جم

مکان گلستان , گرگان , صداوسیما
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۳۴

عنوان 158متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۹۸۵

عنوان 110 متری شهرک تالار

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۵۶۹

عنوان 185 متری مهرگان

مکان گلستان , گرگان , کارواش
قیمت ۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۵۶

عنوان 165متری آپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۹

عنوان 165متری آپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۰

عنوان 140 متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۲۷

عنوان 230متری گلبرگ 5

مکان گلستان , گرگان , گلها
قیمت ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۱۴۰

عنوان 120متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۸

عنوان 155 متری صیاد شیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۰۰
250متری میدان مفتح
زمان ۳ روز پیش

عنوان 250متری میدان مفتح

مکان گلستان , گرگان , میدان مفتح
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۷