مشاور املاک امیران

155 متری ناهارخوران
زمان ۱۲ ساعت پیش

عنوان 155 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۲

عنوان 80متری کوی بازرگانی

مکان گلستان , گرگان , کوی بازرگانی
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۵

عنوان 140متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۴

عنوان 155متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۳

عنوان 100متری ویلاشهر

مکان گلستان , گرگان , ویلاشهر
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۵۰۶

عنوان 178متری سروش

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۷۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۷۸

عنوان 100 - 150 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۷۸۸

عنوان 150متری جام جم

مکان گلستان , گرگان , صداوسیما
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۳۴

عنوان 158متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۹۸۵

عنوان 110 متری شهرک تالار

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۵۶۹

عنوان 185 متری مهرگان

مکان گلستان , گرگان , کارواش
قیمت ۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۵۶

عنوان 165متری آپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۹

عنوان 165متری آپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۰

عنوان 140 متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۲۷

عنوان 230متری گلبرگ 5

مکان گلستان , گرگان , گلها
قیمت ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۱۴۰

عنوان 120متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۸

عنوان 155 متری صیاد شیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۰۰
250متری میدان مفتح
زمان ۳ روز پیش

عنوان 250متری میدان مفتح

مکان گلستان , گرگان , میدان مفتح
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۷