مشاور املاک امیران

250متری میدان مفتح
زمان ۳ روز پیش

عنوان 250متری میدان مفتح

مکان گلستان , گرگان , میدان مفتح
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۷

عنوان 175 متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۴

عنوان 145متری صیاد40

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۶

عنوان 160 متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۱۳۶

عنوان 170 متری صیاد شیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۱۵۶
257متری هیرکان
زمان ۳ روز پیش

عنوان 257متری هیرکان

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۵

عنوان 165متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۴

عنوان 160 متری ناهار خوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۳

عنوان 80متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۸۵۵
9000متری علی آباد
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 9000متری علی آباد

مکان گلستان , علی اباد , علی اباد
قیمت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۲

عنوان 145 متری کارواش

مکان گلستان , گرگان , کارواش
قیمت ۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۱

عنوان 165متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۰

عنوان 150متری شهرک تالار

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۹

عنوان 75متری علیمحمدی

مکان گلستان , گرگان , علیمحمدی
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۵۵۰

عنوان 74متری پارتیان

مکان گلستان , گرگان , پارتیان
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۸

عنوان 172 متری اپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۷۱

عنوان 98متری جهاد

مکان گلستان , گرگان , جهاد مرکزی
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۳۹۱

عنوان 95متری چناران

مکان گلستان , گرگان , چناران
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۷