مشاور املاک امیران

عنوان 135متری استاندارد

مکان گلستان , گرگان , استاندارد
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۵

عنوان 135متری استاندارد

مکان گلستان , گرگان , استاندارد
قیمت ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۴

عنوان 115 متری استاندارد

مکان گلستان , گرگان , استاندارد
قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۳

عنوان 100 متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۱

عنوان 80متری گرانجدید

مکان گلستان , گرگان , گرگانجدید
قیمت ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۰

عنوان 138متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۹

عنوان 79متری گرگانجدید

مکان گلستان , گرگان , گرگانجدید
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۸
95متری مطهری
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 95متری مطهری

مکان گلستان , گرگان , مطهری
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۷

عنوان 250 متری فرهنگ شهر

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۶

عنوان 250 متری فرهنگ شهر

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۵

عنوان 115متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۲

عنوان 96 متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۸۹

عنوان 133متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , مینی سیتی
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۱

عنوان 80متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۰

عنوان 225متری الغدیر

مکان گلستان , گرگان , الغدیر
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۲۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۹

عنوان 65متری عدالت

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۸

عنوان 102متری بلوارناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۷

عنوان 36متری مرسل

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۹۷۱