مشاور املاک امیران

عنوان 260متری فرهنگشهر

مکان گلستان , گرگان , فرهنگ شهر
قیمت ۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۹۷۲

عنوان 132متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۱۱۷

عنوان 20متری پاساژ زرتشت

مکان گلستان , گرگان , حافظیه
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۶

عنوان 170 متری مهرگان

مکان گلستان , گرگان , مهرگان
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۵

عنوان 155متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۸۷

عنوان 150متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۷
260متری جرجان
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 260متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۴

عنوان 118متری دخانیات

مکان گلستان , گرگان , دخانیات
قیمت ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۷

عنوان 90 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۳

عنوان 212متزی سروش

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۱۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۳۷۸

عنوان 95متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۵۷۱

عنوان 75متری کاوش

مکان گلستان , گرگان , کاوش
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۸۱۲

عنوان 125 متری جام جم

مکان گلستان , گرگان , چشم انداز
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۲

عنوان 118متری بلوارناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , میناگل
قیمت ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۱

عنوان 89متری کوی ویلا

مکان گلستان , گرگان , کوی ویلا
قیمت ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۰

عنوان 180متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۶۴۴

عنوان 170متری پنج اذر

مکان گلستان , گرگان , پنجم آذر
قیمت ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۹۷۶

عنوان 110متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۵۳۸