مشاور املاک امیران

عنوان 145 متری سوپرسحر

مکان گلستان , گرگان , سوپرسحر
قیمت ۹,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۳۳۱

عنوان 142متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۹
123متری طبیعت
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 123متری طبیعت

مکان گلستان , گرگان , کوی طبیعت
قیمت ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۸

عنوان 170متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۱۰۸۷

عنوان 150متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۷

عنوان 150متری عدالت92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۱۰۹

عنوان 50 متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۱۶۸

عنوان 102متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلارا
قیمت ۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۶

عنوان 80متری سیدین

مکان گلستان , گرگان , سیدین
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۹۱۱

عنوان 161متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۶۱ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۵

عنوان 85متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۴

عنوان 146متری عدالت

مکان گلستان , گرگان , عدالت
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۴۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۳

عنوان 130متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۲

عنوان 85متری کوی ویلا

مکان گلستان , گرگان , کوی ویلا
قیمت ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۱

عنوان 130 متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۳۷۹

عنوان 97 متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۹۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۷۳

عنوان 1000متری شصت کلا

مکان گلستان , گرگان , شصت کلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۰
400متری استانداری
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 400متری استانداری

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۹