مشاور املاک امیران

عنوان 145متری صیاد40

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۶

عنوان 160 متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۱۳۶

عنوان 170 متری صیاد شیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۱۵۶

عنوان 165متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۴

عنوان 160 متری ناهار خوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۳

عنوان 80متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۸۵۵

عنوان 145 متری کارواش

مکان گلستان , گرگان , کارواش
قیمت ۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۱

عنوان 165متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۰

عنوان 150متری شهرک تالار

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۹

عنوان 75متری علیمحمدی

مکان گلستان , گرگان , علیمحمدی
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۵۵۰

عنوان 74متری پارتیان

مکان گلستان , گرگان , پارتیان
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۸

عنوان 172 متری اپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۷۱

عنوان 98متری جهاد

مکان گلستان , گرگان , جهاد مرکزی
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۳۹۱

عنوان 95متری چناران

مکان گلستان , گرگان , چناران
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۷

عنوان 100متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , عدالت 88
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۲

عنوان 135متری استاندارد

مکان گلستان , گرگان , استاندارد
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۵

عنوان 135متری استاندارد

مکان گلستان , گرگان , استاندارد
قیمت ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۴

عنوان 115 متری استاندارد

مکان گلستان , گرگان , استاندارد
قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۳