مشاور املاک امیران

عنوان 100 متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۱

عنوان 80متری گرانجدید

مکان گلستان , گرگان , گرگانجدید
قیمت ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۰

عنوان 138متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۹

عنوان 79متری گرگانجدید

مکان گلستان , گرگان , گرگانجدید
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۸

عنوان 250 متری فرهنگ شهر

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۶

عنوان 250 متری فرهنگ شهر

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۵

عنوان 115متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۲

عنوان 96 متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۸۹

عنوان 133متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , مینی سیتی
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۱

عنوان 80متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۰

عنوان 225متری الغدیر

مکان گلستان , گرگان , الغدیر
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۲۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۹

عنوان 102متری بلوارناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۷

عنوان 260متری فرهنگشهر

مکان گلستان , گرگان , فرهنگ شهر
قیمت ۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۹۷۲

عنوان 132متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۱۱۷

عنوان 170 متری مهرگان

مکان گلستان , گرگان , مهرگان
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۵

عنوان 155متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۸۷

عنوان 150متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۷

عنوان 118متری دخانیات

مکان گلستان , گرگان , دخانیات
قیمت ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۷