مشاور املاک امیران

عنوان 118متری دخانیات

مکان گلستان , گرگان , دخانیات
قیمت ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۷

عنوان 212متزی سروش

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۱۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۳۷۸

عنوان 95متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۵۷۱

عنوان 75متری کاوش

مکان گلستان , گرگان , کاوش
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۸۱۲

عنوان 125 متری جام جم

مکان گلستان , گرگان , چشم انداز
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۲

عنوان 118متری بلوارناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , میناگل
قیمت ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۱

عنوان 89متری کوی ویلا

مکان گلستان , گرگان , کوی ویلا
قیمت ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۰

عنوان 180متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۶۴۴

عنوان 170متری پنج اذر

مکان گلستان , گرگان , پنجم آذر
قیمت ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۹۷۶

عنوان 110متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۵۳۸

عنوان 145 متری سوپرسحر

مکان گلستان , گرگان , سوپرسحر
قیمت ۹,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۳۳۱

عنوان 142متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۹

عنوان 170متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۱۰۸۷

عنوان 150متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۷

عنوان 150متری عدالت92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۱۰۹

عنوان 50 متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۱۶۸

عنوان 102متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلارا
قیمت ۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۶

عنوان 80متری سیدین

مکان گلستان , گرگان , سیدین
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۹۱۱