مشاور املاک امیران

عنوان 130متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۲

عنوان 85متری کوی ویلا

مکان گلستان , گرگان , کوی ویلا
قیمت ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۱

عنوان 130 متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۳۷۹

عنوان 97 متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۹۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۷۳

عنوان 180متری کوی طالقانی

مکان گلستان , گرگان , طالقانی
قیمت ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۷

عنوان 120متری کوی طالقانی

مکان گلستان , گرگان , طالقانی
قیمت ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۶

عنوان 100متری کوی طالقانی

مکان گلستان , گرگان , طالقانی
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۵

عنوان 130متری کوی مهندسی

مکان گلستان , گرگان , سبطی
قیمت ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۳

عنوان 100متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۴

عنوان 90متری کوی مهندسی

مکان گلستان , گرگان , سبطی
قیمت ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۱

عنوان 100متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۲

عنوان 120متری استرآبادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۰۹

عنوان 100متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۰

عنوان 140متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۰۸

عنوان 110متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۰۶

عنوان 117متری علیمحمدی

مکان گلستان , گرگان , علیمحمدی
قیمت ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۴۳۷

عنوان 135متری استرابادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۰۵

عنوان 85 متری کاوش

مکان گلستان , گرگان , کاوش
قیمت ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۳۱۵۴