مشاور املاک امیران

عنوان 75 متری گل آرا

مکان گلستان , گرگان , گلارا
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۰۳

عنوان 120متری اپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۴۵

عنوان 115متری عدالت88

مکان گلستان , گرگان , عدالت 88
قیمت ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۹۶۷

عنوان 75متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۰۱

عنوان 50متری بلوارناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۹,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۶

عنوان 160متری 5آذر

مکان گلستان , گرگان , پنجم آذر
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۰۰

عنوان 120متری شهرک تالار

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۹

عنوان 200متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۸

عنوان 200متری بلوارناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۵

عنوان 75متری شهرک بهزیستی

مکان گلستان , گرگان , بلوارحسام
قیمت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۴

عنوان 145متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۳

عنوان 90متری گلها

مکان گلستان , گرگان , گلها
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۱

عنوان 100متری سوپرسحر

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۰

عنوان 150متری کاوش

مکان گلستان , گرگان , کاوش
قیمت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۴۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۶

عنوان 97 متری رسالت

مکان گلستان , گرگان , گرگانجدید
قیمت ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۵

عنوان 100 متری حافظیه

مکان گلستان , گرگان , حافظیه
قیمت ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۲۸

عنوان 80متری سروش

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۴

عنوان 160 متری ابیاری

مکان گلستان , گرگان , شهرک آبیاری
قیمت ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۷۴۳