مشاور املاک امیران

عنوان 80متری کوی بازرگانی

مکان گلستان , گرگان , کوی بازرگانی
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۵

عنوان 140متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۴

عنوان 100متری ویلاشهر

مکان گلستان , گرگان , ویلاشهر
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۵۰۶

عنوان 178متری سروش

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۷۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۷۸

عنوان 145متری صیاد40

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۶

عنوان 160 متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۱۳۶

عنوان 170 متری صیاد شیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۱۵۶

عنوان 165متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۴

عنوان 160 متری ناهار خوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۳

عنوان 80متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۸۵۵

عنوان 150متری شهرک تالار

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۹

عنوان 100متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , عدالت 88
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۲

عنوان 135متری استاندارد

مکان گلستان , گرگان , استاندارد
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۵

عنوان 100 متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۱

عنوان 170 متری مهرگان

مکان گلستان , گرگان , مهرگان
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۵

عنوان 155متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۸۷

عنوان 150متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۷

عنوان 150متری عدالت92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۱۰۹