مشاور املاک امیران

155 متری ناهارخوران
زمان ۱۲ ساعت پیش

عنوان 155 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۲

عنوان 150متری جام جم

مکان گلستان , گرگان , صداوسیما
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۳۴

عنوان 158متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۹۸۵

عنوان 110 متری شهرک تالار

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۵۶۹

عنوان 185 متری مهرگان

مکان گلستان , گرگان , کارواش
قیمت ۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۵۶

عنوان 165متری آپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۹

عنوان 165متری آپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۰

عنوان 140 متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۲۷

عنوان 230متری گلبرگ 5

مکان گلستان , گرگان , گلها
قیمت ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۱۴۰

عنوان 120متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۸

عنوان 155 متری صیاد شیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۰۰

عنوان 145 متری کارواش

مکان گلستان , گرگان , کارواش
قیمت ۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۱

عنوان 165متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۰

عنوان 75متری علیمحمدی

مکان گلستان , گرگان , علیمحمدی
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۵۵۰

عنوان 74متری پارتیان

مکان گلستان , گرگان , پارتیان
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۸

عنوان 172 متری اپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۷۱

عنوان 98متری جهاد

مکان گلستان , گرگان , جهاد مرکزی
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۳۹۱

عنوان 95متری چناران

مکان گلستان , گرگان , چناران
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۷