مشاور املاک امیران

عنوان 135متری استاندارد

مکان گلستان , گرگان , استاندارد
قیمت ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۴

عنوان 115 متری استاندارد

مکان گلستان , گرگان , استاندارد
قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۳

عنوان 80متری گرانجدید

مکان گلستان , گرگان , گرگانجدید
قیمت ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۵۰

عنوان 138متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۹

عنوان 79متری گرگانجدید

مکان گلستان , گرگان , گرگانجدید
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۸

عنوان 115متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۲

عنوان 96 متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۸۹

عنوان 133متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , مینی سیتی
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۱

عنوان 80متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۰

عنوان 225متری الغدیر

مکان گلستان , گرگان , الغدیر
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۲۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۹

عنوان 102متری بلوارناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۷

عنوان 132متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۱۱۷

عنوان 118متری دخانیات

مکان گلستان , گرگان , دخانیات
قیمت ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۷

عنوان 212متزی سروش

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۱۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۳۷۸

عنوان 75متری کاوش

مکان گلستان , گرگان , کاوش
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۸۱۲

عنوان 125 متری جام جم

مکان گلستان , گرگان , چشم انداز
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۲

عنوان 118متری بلوارناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , میناگل
قیمت ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۱

عنوان 89متری کوی ویلا

مکان گلستان , گرگان , کوی ویلا
قیمت ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۰