مشاور املاک امیران

عنوان 180متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۶۴۴

عنوان 170متری پنج اذر

مکان گلستان , گرگان , پنجم آذر
قیمت ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۹۷۶

عنوان 110متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۵۳۸

عنوان 142متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۹

عنوان 170متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۱۰۸۷

عنوان 150متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۷

عنوان 50 متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۱۶۸

عنوان 102متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلارا
قیمت ۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۶

عنوان 130 متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۳۷۹

عنوان 120متری کوی طالقانی

مکان گلستان , گرگان , طالقانی
قیمت ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۶

عنوان 100متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۰

عنوان 140متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۰۸

عنوان 117متری علیمحمدی

مکان گلستان , گرگان , علیمحمدی
قیمت ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۴۳۷

عنوان 75 متری گل آرا

مکان گلستان , گرگان , گلارا
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۰۳

عنوان 97 متری رسالت

مکان گلستان , گرگان , گرگانجدید
قیمت ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۵

عنوان 100 متری حافظیه

مکان گلستان , گرگان , حافظیه
قیمت ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۲۸

عنوان 150متری عدالت92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۷,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۳

عنوان 164متری سروش

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت ۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۴۷۱