مشاور املاک امیران

عنوان 146 متری سروش جنگل

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت ۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۲۶

عنوان 183 متری استرابادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۱۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۸۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۰

عنوان 160متری استرابادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۹

عنوان 105متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۶

عنوان 106 متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , منظریه
قیمت ۴,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۱۴

عنوان 127 متری میناگل

مکان گلستان , گرگان , میناگل
قیمت ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۲۷

عنوان 103 متری حافظیه

مکان گلستان , گرگان , حافظیه
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۱۷

عنوان 110متری شهرک امام

مکان گلستان , گرگان , شهرک امام
قیمت ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۴

عنوان 125 متری مرکز بهداشت

مکان گلستان , گرگان , سرخواجه
قیمت ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۸۹۹

عنوان 108 متری علیمحمدی

مکان گلستان , گرگان , علیمحمدی
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۱۳

عنوان 560متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۵۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۲

عنوان 110مری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۹

عنوان 143متری علیمحمدی

مکان گلستان , گرگان , علیمحمدی
قیمت ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۸

عنوان 155متری استرابادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۲

عنوان 131 متری استرابادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۱ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۱

عنوان 87متری نوبخت

مکان گلستان , گرگان , نوبخت
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۰

عنوان 130 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۵۶۲

عنوان 90 متری سوپرسحر

مکان گلستان , گرگان , سوپرسحر
قیمت ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۵۴