مشاور املاک امیران

عنوان 160متری نهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۹۳۴

عنوان 120متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۶۷۸۴

عنوان 130متری کوی دادگستری

مکان گلستان , گرگان , کوی دادگستری
قیمت ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۴۲۷

عنوان 198متری شهرک تالار

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۹۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۱۸۴۴

عنوان 150متری لادن

مکان گلستان , گرگان , لادن
قیمت ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۳۰۲

عنوان 140 متری حافظیه

مکان گلستان , گرگان , حافظیه
قیمت ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۳۰۵

عنوان 174متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۰۳

عنوان 160متر شهرک تالار

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۸۵

عنوان 175متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۴۳

عنوان 170 متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۰ تومان
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۴۱

عنوان 250 متری صداسیما

مکان گلستان , گرگان , صداوسیما
قیمت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۲۶

عنوان 170 متری اپادانا

مکان گلستان , گرگان , شهرک تالار
قیمت ۱۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۲۳

عنوان 156متری استرابادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۲۰

عنوان 132متری استرابادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۱۹

عنوان 132متری استرابادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۱۸

عنوان 132متری استرابادی

مکان گلستان , گرگان , استرابادی
قیمت ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۱۷

عنوان 150 متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , کوی ویلا
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۱۶

عنوان 106متری منظریه

مکان گلستان , گرگان , منظریه
قیمت ۰ تومان
متراژ ۱۰۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۴۲