مشاور املاک امیران

عنوان 64متری سیدین

مکان گلستان , گرگان , سیدین
قیمت
متراژ ۶۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۳۸۵

عنوان 90متری ویلاشهر

مکان گلستان , گرگان , ویلاشهر
قیمت
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۳۸۰

عنوان 85متری چاله باغ.

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت
متراژ ۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۱۶۴۷

عنوان 85متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , عدالت
قیمت
متراژ ۹۱ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۲۴

عنوان 170متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۹۳۱

عنوان 163متری منظریه

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت
متراژ ۱۶۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۹۱

عنوان 100 متری سروش جنگل

مکان گلستان , گرگان , شهرک سروش
قیمت
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۷۷۶

عنوان 76متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت
متراژ ۷۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۲۷۶۱

عنوان 92متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت
متراژ ۹۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۲۳۴۷

عنوان 137متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت
متراژ ۱۳۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۹۰۸

عنوان 133متری چشم انداز

مکان گلستان , گرگان , چشم انداز
قیمت
متراژ ۱۴۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۴۸۱۷

عنوان 143متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت
متراژ ۱۴۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۵۲۸

عنوان 115متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۶۹۷۳

عنوان 90متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۹۰۰۳

عنوان 100متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۹۹۷

عنوان 155متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۵۶۶

عنوان 100متری چشم انداز

مکان گلستان , گرگان , چشم انداز
قیمت
متراژ ۹۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۵۱۹۸

عنوان 180متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت
متراژ ۱۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۴۴۹