مشاور املاک امیران

عنوان 155متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۷۳

عنوان 100 - 150 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۷۸۸

عنوان 175 متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۴

عنوان 250 متری فرهنگ شهر

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۶

عنوان 250 متری فرهنگ شهر

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۵

عنوان 260متری فرهنگشهر

مکان گلستان , گرگان , فرهنگ شهر
قیمت ۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۹۷۲

عنوان 95متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۵۷۱

عنوان 145 متری سوپرسحر

مکان گلستان , گرگان , سوپرسحر
قیمت ۹,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۳۳۱

عنوان 180متری کوی طالقانی

مکان گلستان , گرگان , طالقانی
قیمت ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۷

عنوان 100متری کوی طالقانی

مکان گلستان , گرگان , طالقانی
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۵

عنوان 130متری کوی مهندسی

مکان گلستان , گرگان , سبطی
قیمت ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۳

عنوان 90متری کوی مهندسی

مکان گلستان , گرگان , سبطی
قیمت ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۱

عنوان 135متری پارک لادن

مکان گلستان , گرگان , لادن
قیمت ۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۱

عنوان 155متری پارک لادن

مکان گلستان , گرگان , لادن
قیمت ۱۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۸۲

عنوان 145متری ویلاشهر

مکان گلستان , گرگان , ویلاشهر
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۴۲۷

عنوان 150 متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۴۲

عنوان 145متری حافظیه

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۲۲۸۰

عنوان 165متری حافظیه

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۲۲۸۱