مشاور املاک امیران

عنوان 38متری رسالت

مکان گلستان , گرگان , بلوار رسالت
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳,۸۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۷۳
1307متری نومل
زمان ۱ ماه پیش

عنوان 1307متری نومل

مکان گلستان , علی اباد , علی اباد
قیمت ۰ تومان
متراژ ۱۳۰۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۵۴

عنوان 30متری پرورش قارچ با تجهیزات

مکان گلستان , بندرگز , بندرگز
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۵۱

عنوان 220متر گرگانجدید

مکان گلستان , گرگان , گرگانجدید
قیمت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۴,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۰۷

عنوان 35متر دوبلکس شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۴۹

عنوان 300متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۹۰
1000 متری حیدرآباد
زمان ۴ ماه پیش

عنوان 1000 متری حیدرآباد

مکان گلستان , گرگان , باهنر
قیمت ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۴۸

عنوان 2000 متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۲۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۵۹۳

عنوان 50 متری افسران

مکان گلستان , گرگان , افسران
قیمت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۲۳۹

عنوان 250متری ویلاشهر

مکان گلستان , گرگان , ویلاشهر
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۱۵۵۳

عنوان 120متری

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۸,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۹۷۱
330متری جرجان
زمان ۱ سال پیش

عنوان 330متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۶۰۲

عنوان 270متری باهنر

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۸,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۵۶۲

عنوان 200 متر کاشانی

مکان گلستان , گرگان , کاشانی
قیمت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۴۹۵

عنوان 450متری کمربندی اجاره رفته

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۴۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۲۵۶

عنوان 1000متری مطهری شمالی منصرف شده

مکان گلستان , گرگان , میدان کریمی
قیمت ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۴۶۷

عنوان 12متری عدالت

مکان گلستان , گرگان , عدالت
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۵۱۰

عنوان 20متری عدالت

مکان گلستان , گرگان , عدالت
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۲۴۸۹