مشاور املاک امیران

عنوان 1000متری نومل

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۰ تومان
متراژ ۱۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۱۷

عنوان 1600متری فته باغ

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۱۵

عنوان 200متر گاوداری کردکوی

مکان گلستان , کردکوی , کردکوی
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۰۹

عنوان 3800متری یساقی

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۸۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۴۱۴

عنوان دامداری 70هزار متری

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۹۳۷

عنوان 2000متری جاده توسکستان

مکان گلستان , گرگان , توسکستان
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۷۲۰

عنوان 7500متری بالاجاده

مکان گلستان , گرگان , بالاجاده
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۲۱

عنوان 3000متری شموشک

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۲۱