مشاور املاک امیران

عنوان 65متری عدالت

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۶۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۸

عنوان 45متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۲

عنوان 75متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۷

عنوان 90متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۰۹۶

عنوان 50 متری شالبکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۵۹

عنوان 98 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۹۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۱۹۶

عنوان 135 متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۷۴

عنوان 110متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۴۹۱۹

عنوان 60 متری پنج اذر

مکان گلستان , گرگان , پنجم آذر
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۹۸

عنوان 90 متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۹۳

عنوان 85 متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۸۴

عنوان 55 متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۸۳

عنوان 74 متری پنج اذر

مکان گلستان , گرگان , پنجم آذر
قیمت ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۷۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۸۲

عنوان 70 متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۸۱

عنوان 400متری ویلایی گلها

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۴۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۴۹۸۴

عنوان 76 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۳۲

عنوان ارایشگاه 70 متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۰۹

عنوان 60 متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۰۵