مشاور املاک امیران

257متری هیرکان
زمان ۳ روز پیش

عنوان 257متری هیرکان

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۵
9000متری علی آباد
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 9000متری علی آباد

مکان گلستان , علی اباد , علی اباد
قیمت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۲
123متری طبیعت
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 123متری طبیعت

مکان گلستان , گرگان , کوی طبیعت
قیمت ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۸
400متری استانداری
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 400متری استانداری

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۹
200متری میناگل
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 200متری میناگل

مکان گلستان , گرگان , میناگل
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۰۳۸
196متری صیادشیرازی
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 196متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۹۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۳
740متری افسران
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 740متری افسران

مکان گلستان , گرگان , افسران
قیمت ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۱
300متری صیاد
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 300متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۸
1هکتار والش آباد
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 1هکتار والش آباد

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۰
1085متری ناهارخوران
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 1085متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۸۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۵۸
435متری توسکستان
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 435متری توسکستان

مکان گلستان , گرگان , توسکستان
قیمت ۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۵۱
154متری کارواش
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 154متری کارواش

مکان گلستان , گرگان , کارواش
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۶۹۳۰
240متری چهارباغ
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 240متری چهارباغ

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۳۸
200 متری صیاد 38
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 200 متری صیاد 38

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۰۴۵
250متری جام جم
زمان ۴ هفته پیش

عنوان 250متری جام جم

مکان گلستان , گرگان , صداوسیما
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۰۹
290 متری دخانیات
زمان ۱ ماه پیش

عنوان 290 متری دخانیات

مکان گلستان , گرگان , دخانیات
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۹۱ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۶۲
340متری جرجان(فروش رفت)
زمان ۱ ماه پیش

عنوان 340متری جرجان(فروش رفت)

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۴۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۱۱۵
410متری شالیکوبی
زمان ۱ ماه پیش

عنوان 410متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۲۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۱۵۱