مشاور املاک امیران

عنوان 1000متری شصت کلا

مکان گلستان , گرگان , شصت کلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۲۰

عنوان 612متری سعداباد

مکان گلستان , گرگان , سعد آباد
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۶۱۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۸۶

عنوان 17000متر سرخنکلاته

مکان گلستان , گرگان , سرخنکلاته
قیمت ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۶

عنوان 5000متری توسکستان

مکان گلستان , گرگان , توسکستان
قیمت ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۵۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۷۵

عنوان 2500 متری جاده قدیم

مکان گلستان , کردکوی , کردکوی
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۹۶

عنوان 15000 متری سرخنکلاته

مکان گلستان , گرگان , سرخنکلاته
قیمت ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۳۸۴

عنوان 1000متری باغ شلیل اماده بارگیری

مکان گلستان , کردکوی , کردکوی
قیمت ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۹۴

عنوان 21هزار متری مسکونی نوکنده

مکان گلستان , بندرگز , بندرگز
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۱۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۳۸

عنوان 35000متری هزارپیچ

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۵۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۶۳

عنوان 300متری توشن

مکان گلستان , گرگان , توشن
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۵۷

عنوان 250 متری محمدآباد

مکان گلستان , گرگان , ترمینال
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۱۳

عنوان باغ 250متر محمدآباد

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۹۷

عنوان یک هکتاری سرخنکلاته

مکان گلستان , گرگان , سرخنکلاته
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۹۲

عنوان 3100 متری جاده قدیم

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۰ تومان
متراژ ۳۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۸۹

عنوان 7500 متری جاده قدیم گرگان کردکوی

مکان گلستان , گرگان , جاده کردکوی
قیمت ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۲۸۴۷

عنوان 3000متری براصلی جاده گرگان کردکوی قدیم

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۱۹۰

عنوان 300متری شصت کلا

مکان گلستان , گرگان , شصت کلا
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۱۸۵

عنوان 37200متری کلاه جان قاجار

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۷۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۹۰۳