مشاور املاک امیران

260متری جرجان
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 260متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۴
360متری شهرک صنعتی آق قلا
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 360متری شهرک صنعتی آق قلا

مکان گلستان , آق قلا , شهرک صنعتی
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۵

عنوان 500متری جرجان( اردیبهشت)

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۵۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۱۶۶

عنوان 500 متری جاده گرگان تهران (اردیبهشت)

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۳۴۷۰

عنوان 305 متری کوی عرفان

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۲۳۳
1050متری اوزینه
زمان ۲ ماه پیش

عنوان 1050متری اوزینه

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۹۹۱
2800متری اوزینه
زمان ۲ ماه پیش

عنوان 2800متری اوزینه

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۸۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۹۹۰
648متری جرجان
زمان ۳ ماه پیش

عنوان 648متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۶۴۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۸۱۶
260متری جرجان
زمان ۳ ماه پیش

عنوان 260متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۹۰
700 متری زنگیان
زمان ۴ ماه پیش

عنوان 700 متری زنگیان

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۵۸۹

عنوان 850متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۱۰۱

عنوان 850متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۸۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۱۰۰

عنوان 2300 متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۲۶۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۶۱۷
650متری جرجان
زمان ۱۱ ماه پیش

عنوان 650متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۶۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۳۹۴
280متری جرجان
زمان ۱ سال پیش

عنوان 280متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۳۱۳

عنوان 280متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۳۱۴

عنوان 650متری جلین

مکان گلستان , گرگان , جلین
قیمت ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۶۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۲۲۰۸

عنوان 230متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۲۰۳۴