مشاور املاک امیران

860متری زیباشهر
زمان ۹ ماه پیش

عنوان 860متری زیباشهر

مکان گلستان , گرگان , زیبا شهر
قیمت ۰ تومان
متراژ ۸۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۳۴۹
193متری جانبازان
زمان ۱ سال پیش

عنوان 193متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۹۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۸۱۴
180متری کاوش
زمان ۱ سال پیش

عنوان 180متری کاوش

مکان گلستان , گرگان , کاوش
قیمت ۰ تومان
متراژ ۱۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۶۰۹
317متری صیاد
زمان ۱ سال پیش

عنوان 317متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۰ تومان
متراژ ۳۱۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۵۶۳
455متری ملاقاتی ( مشارکت داده شده )
زمان ۱ سال پیش

عنوان 455متری ملاقاتی ( مشارکت داده شده )

مکان گلستان , گرگان , ملاقاتی
قیمت ۰ تومان
متراژ ۴۵۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۳۷۳۰
2500 متری جرجان
زمان ۱ سال پیش

عنوان 2500 متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۰ تومان
متراژ ۲۵۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۰۷۶
290متری سوپرسحر
زمان ۱ سال پیش

عنوان 290متری سوپرسحر

مکان گلستان , گرگان , سوپرسحر
قیمت ۰ تومان
متراژ ۲۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۳۸۷
300متری چاله باغ
زمان ۱ سال پیش

عنوان 300متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۰ تومان
متراژ ۳۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۳۳۸۶
180متری ویلاشهر
زمان ۱ سال پیش

عنوان 180متری ویلاشهر

مکان گلستان , گرگان , ویلاشهر
قیمت ۰ تومان
متراژ ۱۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۸۵۹
300متری چاله باغ
زمان ۱ سال پیش

عنوان 300متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۲۵۱۲
301متری چاله باغ(کنسل)
زمان ۱ سال پیش

عنوان 301متری چاله باغ(کنسل)

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۰ تومان
متراژ ۳۰۱ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۶۱۲
130متری گلارا
زمان ۱ سال پیش

عنوان 130متری گلارا

مکان گلستان , گرگان , گلارا
قیمت ۰ تومان
متراژ ۱۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۱۵۸۱
450متری ناهارخوران
زمان ۲ سال پیش

عنوان 450متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۰۷۴
400متری عدالت 88
زمان ۲ سال پیش

عنوان 400متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , عدالت 88
قیمت ۰ تومان
متراژ ۴۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۱۱۴
200متری عدالت 88
زمان ۲ سال پیش

عنوان 200متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , عدالت 88
قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۵۳۲۱
200متری عدالت 88
زمان ۲ سال پیش

عنوان 200متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , عدالت 88
قیمت ۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۵۸۸۲
214متری ناهارخوران
زمان ۲ سال پیش

عنوان 214متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۰ تومان
متراژ ۲۱۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۲۴۴
2250متری پارتیان
زمان ۲ سال پیش

عنوان 2250متری پارتیان

مکان گلستان , گرگان , پارتیان
قیمت ۰ تومان
متراژ ۲۲۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۱۵۵