مشاور املاک امیران

250متری میدان مفتح
زمان ۳ روز پیش

عنوان 250متری میدان مفتح

مکان گلستان , گرگان , میدان مفتح
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۶۷

عنوان 36متری مرسل

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۰۹۷۱
58متری خیابان امام خمینی (قدس سره شریف)
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 58متری خیابان امام خمینی (قدس سره شریف)

مکان گلستان , گرگان , خیابان خمینی
قیمت ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۵۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۱۸
23متری کاپری(منصرف شذه)
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 23متری کاپری(منصرف شذه)

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۶۵

عنوان 28متری جرجان

مکان گلستان , گرگان , جرجان
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۲۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۹۷
22متری گلشهر
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 22متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۸۰۷

عنوان 170 متری جاده ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۵۳
40متری جانبازان
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 40متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۵۵

عنوان 90 متری الغدیر

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۴۷

عنوان 37 متری چشم انداز

مکان گلستان , گرگان , چشم انداز
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۳۹

عنوان 65متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۹۶۱

عنوان 120 متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۳۶
60متری صیادشیرازی
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 60متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۲۳۳۶

عنوان 90 متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۶۸

عنوان 30 متری تندیس

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۰۲

عنوان 215 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۴ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۳۵

عنوان 55 متری ناهار خوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۷۹۶

عنوان 235 متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۳۴