مشاور املاک امیران

عنوان 20متری پاساژ زرتشت

مکان گلستان , گرگان , حافظیه
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۶

عنوان 90 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۳۳

عنوان 21 متری پاساژ کاپری

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۱ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۷۵

عنوان 20متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۳

عنوان 22 متری سرخواجه

مکان گلستان , گرگان , سرخواجه
قیمت ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۹۴

عنوان 45 متری صیادشیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۰ اجاره
متراژ ۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۳۱۸

عنوان 18 متری پاساژ افتاب2

مکان گلستان , گرگان , سرخواجه
قیمت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۵۹

عنوان 45متری برج پارتیا

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۰ رهن , ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۳۵

عنوان 17متری زرتشت

مکان گلستان , گرگان , حافظیه
قیمت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۲۳۴

عنوان 22.5متری هیرکان

مکان گلستان , گرگان , پنجم آذر
قیمت ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۹۶

عنوان 19متری هیرکان

مکان گلستان , گرگان , پنجم آذر
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۸۷

عنوان 13متری میلادنور

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳,۵۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۷۲

عنوان 15متری زرتشت

مکان گلستان , گرگان , حافظیه
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۷۱

عنوان 30متری تابلو

مکان گلستان , گرگان , تابلو
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۶۷

عنوان 10متری پاساژ امام

مکان گلستان , گرگان , میدان شهرداری
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۰۰

عنوان 21متری زرتشت

مکان گلستان , گرگان , حافظیه
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵,۳۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۱ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۸۱۸

عنوان 25متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۸۱

عنوان 20 متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , شالیکوبی
قیمت ۰ تومان
متراژ ۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۵۱