مشاور املاک امیران

عنوان 80هکتار پرورش ماهی

مکان گلستان , گرگان , بلوار فرودگاه
قیمت ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۱۲۲

عنوان 1500متری علی اباد

مکان گلستان , علی اباد , علی اباد
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۰۰۸

عنوان 4000متری کردکوی

مکان گلستان , کردکوی , کردکوی
قیمت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۰۷۷

عنوان 100متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۸۰۵

عنوان 473 متری گلشن

مکان گلستان , گرگان , رجایی
قیمت ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۷۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۵۳۸

عنوان 500 متری شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , تابلو
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۵۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۹۵۰

عنوان 300متری چاله باغ

مکان گلستان , گرگان , چاله باغ
قیمت ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۷۱۶

عنوان 200متری تابلو

مکان گلستان , گرگان , تابلو
قیمت ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۷۱۴

عنوان کارخانه شالیکوبی

مکان گلستان , گرگان , کمربندی
قیمت ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۳۷۲

عنوان 400 متری سید میران

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۱۲۱

عنوان باغ تالار پذیرایی

مکان گلستان , گرگان , جاده کردکوی
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۳۶۲

عنوان 500متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۹۱۵

عنوان 8هکتاری نصراباد

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۱۴۱۰

عنوان 2000متری توشن

مکان گلستان , گرگان , توشن
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
متراژ ۲۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۹۷۲۶

عنوان 8500متری گرگان

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۵۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۹۱۷۰

عنوان 5551متری جاده قدیم

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۵۵۵۱ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۶۷۲

عنوان 5560متری کردکوی

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۵۵۵۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۱۲۹

عنوان 1638متری خیابان جمهوری

مکان گلستان , گرگان , کمربندی
قیمت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۳۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۱۸۶