مشاور املاک امیران

95متری مطهری
زمان ۱ هفته پیش

عنوان 95متری مطهری

مکان گلستان , گرگان , مطهری
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۶۴۷
150متری گلارا
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 150متری گلارا

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۴۱۷
100متری بهاران
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 100متری بهاران

مکان گلستان , گرگان , بهاران
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۲۱۳
650 متری ناهارخوران
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 650 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , سعادت
قیمت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۶۵۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۷۱۸۶
90متری چشم انداز
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 90متری چشم انداز

مکان گلستان , گرگان , چشم انداز
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۶۵۹۸
157متری شهرک امام
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 157متری شهرک امام

مکان گلستان , گرگان , شهرک امام
قیمت ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۶۰۷۳
200متری بازرگانی
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 200متری بازرگانی

مکان گلستان , گرگان , تابلو
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۶۱
270 متری ویلاشهر
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 270 متری ویلاشهر

مکان گلستان , گرگان , ویلاشهر
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۳۹۵۷
200متری بعثت
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 200متری بعثت

مکان گلستان , گرگان , سایر مناطق
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۵۷۴۲
160متری شهرک جامی
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 160متری شهرک جامی

مکان گلستان , گرگان , شهرک جامی
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۹۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۵۶۱۶
320متری عدالت
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 320متری عدالت

مکان گلستان , گرگان , عدالت
قیمت ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۵۴۴۹
480متری گرگانپارس
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 480متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۱۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۴۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۳۹۹۳
150متری جانبازان
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 150متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۶۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۴۴۹۰
119متری سرخواجه
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 119متری سرخواجه

مکان گلستان , گرگان , سرخواجه
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۹۹ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۴۶۵۳
302 متری پنجم آذر
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 302 متری پنجم آذر

مکان گلستان , گرگان , پنجم آذر
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۰۲ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۶۷۱
1000 متری زیارت
زمان ۲ هفته پیش

عنوان 1000 متری زیارت

مکان گلستان , گرگان , روستای زیارت
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۰۰۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۴۱۴۱
330متری بهشهر
زمان ۳ هفته پیش

عنوان 330متری بهشهر

مکان مازندران , ساری , میدان امام
قیمت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۶۴
کلنگی 270متری گلشهر
زمان ۱ ماه پیش

عنوان کلنگی 270متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلارا
قیمت ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۷۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۷۳